Sendinger

Vi sender varer pa rimeligst og raskest mote, vannligvis som postens servicepakke. Vi benytter Postens EDI løsning som beregner porto basert på volum og vekt. Fraktprisen beregnes automatisk og er basert på mål og vekt og postens gjeldende priser. Når det gjelder sendinger med stor volum kan det hende at fraktprisen justeres iht posten sine priser.